Một công cụ mới để tự động điền ngày, ngày trong tuần và ca làm việc của bảng chấm công

15/11/2020

iziTime 8.7.2 hiện đã được phát hành cho iOS, Android và PC (ứng dụng Windows 10). Chúng tôi đã thêm một công cụ “hàng loạt” mới (chỉ có sẵn với phiên bản đầy đủ) để giúp bạn tự động điền ngày, cuối tuần và theo ca làm việc.

Trước phiên bản này, bạn chỉ có thể điền giờ bằng cách nhấp vào một ngày sau đó điền dữ liệu theo cách thủ công (điều này tốn thời gian khi bạn luôn có cùng giờ để điền), hoặc bằng cách sao chép giờ từ tuần trước hoặc từ một mẫu điền sẵn.

Bây giờ, bạn có thể chọn nhiều ngày trên cùng một chế độ xem lịch sau đó áp dụng tối đa 4 dữ liệu, sau đó bạn chỉ cần nhấp vào nút “Áp dụng”. Để truy cập công cụ mới, hãy chuyển đến Trang chủ, nhấp vào “Lập kế hoạch”, sau đó nhấp vào nút Hành động (trên cùng bên phải màn hình), sau đó nhấp vào “Trình hướng dẫn”.

Công cụ này dùng như thế nào ?
1. Nhấp vào “Shift 1” (nút màu xanh lam)
2. Chọn một hoặc nhiều ngày
3. Nếu cần, bạn có thể xác định tối đa 4 Ca (giờ dữ liệu)
4. Khi bạn hoàn thành, hãy nhấp vào “Áp dụng”

Tôi có thể làm gì với công cụ này?
1. Là một nhân viên làm việc theo ca, bạn có thể xác định ca sáng, ca chiều và ca đêm và thiết kế kế hoạch của họ rất dễ dàng bằng các chấm màu
2. Bạn có thể áp dụng cùng một sửa đổi đồng thời cho nhiều ngày (thay đổi giờ, thêm nhận xét, thay đổi biểu tượng và màu sắc ngày, thay đổi cột tùy chỉnh, làm thêm giờ và hệ số giờ được trả lương)
3. Bạn có thể quản lý bệnh tật và ngày nghỉ của mình bằng cách chọn một phạm vi ngày, ví dụ: đặt màu “xanh lá cây” cho ngày lễ và “màu đỏ” cho thời gian bệnh
4. Cũng có thể “xóa” ngày bằng cách chọn “Xóa dữ liệu trước đó”

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi.