Bản dịch chỉ được cung cấp để cung cấp thông tin, chỉ có phiên bản tiếng Anh là xác thực.

Chính sách bảo mật: www.planningify.com

 • Chúng tôi không thu thập bất kỳ dữ liệu cá nhân nào về bạn
 • Chúng tôi không sử dụng "cookie"


Chính sách bảo mật: Planningify (Ứng dụng di động)

Chúng tôi có thể thu thập và chia sẻ thông tin thu thập được trên điện thoại di động của bạn với các đối tác sau đây cho các mục đích sau
Công dân của Liên minh Châu Âu và Vương quốc Anh có thể phản đối nó (khi bắt đầu ứng dụng lần đầu tiên và trong cài đặt)

AdMob (AdMob Google Inc.)


Payments

 • Partners:
  • Apple / iTunes Store (United States of America)
  • Google Play API
  • Microsoft Windows Store
  • HOELT / FOVEA.CC (Dịch vụ xác thực mua hàng trong ứng dụng) (Pháp / Hoa Kỳ.)
  • Hooliapps.com (Dịch vụ xác thực mua hàng trong ứng dụng) (Pháp)
 • Chúng tôi sử dụng dữ liệu sau:
  • "ID người đăng ký" (số nhận dạng duy nhất được tạo cho mỗi người dùng ứng dụng đăng ký một gói đăng ký).
  • Thông tin đăng ký (loại đăng ký, giá, trạng thái, ngày mua / hủy).
  • Quốc gia cư trú
  • Thị trấn cư trú
  • * Chúng tôi không xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào
 • Bàn thắng:
  • Kiểm tra trạng thái đăng ký: Loại bỏ quảng cáo và kích hoạt các tính năng trả phí.
  • Cung cấp báo cáo hiệu suất để hiểu hiệu suất đăng ký.
 • Nếu bạn hủy tất cả các đăng ký của mình, ID sẽ được đặt lại sau 180 ngày nếu bạn không đăng ký lại. (iOS only)

Notice: Undefined property: stdClass::$Dropbox in /home/consultagp/hooliapps/www2/wp-content/themes/primaapp-hooliapps/custompage_privacy.php on line 138