Planningify

Beräkna din arbetstid, övertid och lön. Planningify-appen hette "izitime-planning" (iOS / Android) från 2016 till 2020.


Download on the App Store Ladda ned på Google Play

Man kan konsultera sina närvaroplaner förutsåg de kommande veckorna, de scheman som gjordes, och också att gripa sin semester...

Ange dina arbetsscheman varje dag eller vecka, och appen beräknar automatiskt antalet arbetade timmar (per dag, vecka och månad). Skriv sedan ut dina tidskrifter.


Lämplig för alla typer av jobb (jobb):
- Fabriksarbetare / postat
- Kontortid (morgon, eftermiddag)
- Nattarbetare
- Frilansare, frilansare och projektledare (iziTime är flera scheman och projekt)
- Jobb student, associativ...
- Ambulancers (regel på 70% och 90% betalat...)


Funktioner:
- Flerplanering
- Skapa anpassade kolumner
- Synkroniseringsplanering / kalender
- Dagligt schema (ankomsttid, avgång, raster, kommentarer)
- Två typer av scheman (en position / period, två perioder per dag)
- Utskriftsbara tidskrifter (veckovis eller månadsvis)
- Exportera i CSV- och JSON-format
- Nattstyrning
- Betalda koefficient timmar (ex: betalad 200% på söndag)
- Beräkning av den faktiska arbetstiden
- Finns på flera språk