Vanliga frågor och svar


1. Vanliga problem och lösningar

 • Om din prenumeration inte fungerar (om du till exempel har raderat appen eller ändrat telefonen)
  • Kontrollera din internetuppkoppling
  • Celldata (”Data”) måste vara aktiverat för iziTime
  • In-app-köp (iap) måste tillåtas
  • Mena > Inställningar > Återställa inköp
 • Ta bort alla annonser:
  • Gå till meny > Inställningar > Alternativ > Standard eller fullständiga versioner utan annonser
 • Om Dropbox-anslutning inte fungerar:
  • Du måste ha ett aktivt Dropbox-konto
  • Kontrollera din internetuppkoppling
  • Kontrollera att mobildata (”Data”) är aktiverat för iziTime och din internetwebbläsare
  • Meny > Inställningar > Dropbox-anslutning


2. Hur man beräknar arbetstid med iziTime ?

För att spara dina arbetstider, starta iziTime app klicka sedan på ditt schema.
Klicka på en cell sedan välja din ankomsttid, avgångstid, och ditt antal obetalda raster.
Den effektiva arbetstiden beräknas automatiskt.
3. Hur man lägger till kommentarer för varje dag ?

Rör vid det blå fältet och skjut sedan skärmen till vänster för att komma åt skärmen kommentarer.4. Hur gör man timtidss arbetstid automatiskt ?

Tryck på åtgärdsknappen (uppe till höger) för att spara tid:

 • Kopi förra veckan timmar
 • Kopitimmar från en fördefinierad mall (t.ex. morgonvecka, nattvecka…)


5. Hur man anpassar mina planerare ?

Timmar inmatningsskärm är anpassningsbar, (Planering > Meny > Inställningar), upp till två skift per dag (kontorstid, cateringarbete …), övertidshantering och lönegrad (koefficient) (till exempel dag betalas 70% eller 120%…).
6. Hur skriver man ut min PDF-tidrapport ?

Klicka på Meny sedan Rapporter för att se tidrapporter. Tryck upp höger knappen för att spara / exportera / skriva ut din PDF-tidrapport eller för att exportera data till ett kalkylark som Microsoft Excel, Numbers eller Google Sheets:

 • Week tidrapport (med eller utan kommentarer)
 • Month tidrapport (med eller utan kommentarer)
 • Års tidrapport (antal timmar som har utförts per månad)


* Gå till planering inställningar för att visa / dölja ”Övertid” och Betala kurs / Koefficient kolumner.


7. Hur man skapar en arbetstid mall ?

Definiera mallar och modeller för att spara tid när du fyller tidstabell, gå till Meny > Mallar > Lägg till knapp (överst till höger).
Sedan kan du auto-fylla din planering varje vecka.
Användningsfall:

 • Skiftearbete: Morgonskift, afternook, kväll, natt…
 • Alternate veckor: nummer 1, 2…
 • Antal raster varje dag
 • Semester vecka


8. Hur man synkroniserar iziTime med Dropbox

Vi rekommenderar att regelbundet säkerhetskopiera dina scheman på Dropbox. Det är enkelt, tryck ”Ladda från Dropbox” och ”Spara till backup”.


9. Hur man hanterar flera planeringar

Du kan skapa nya planeringar, till exempel en per jobb eller aktivitet. Gå till Planeringar klicka sedan på ”+”-knappen (uppe till höger).