Υπολογίστε τις ώρες υπερωριών και μπόνους

17/07/2022

Εκμάθηση: Πώς να υπολογίζετε αυτόματα τις υπερωρίες με την εφαρμογή Planningify, συν τις υπερωρίες και τις αποζημιώσεις.


Υπερωρίες και αυξημένες ώρες

Υπερωρίες είναι οι ώρες εργασίας που πραγματοποιούνται κατόπιν αιτήματος του εργοδότη και οι οποίες υπερβαίνουν τον αριθμό ωρών που προβλέπει η σύμβαση του εργαζομένου. Αυτές οι υπερωρίες γενικά αυξάνονται και δίνουν το δικαίωμα σε ευνοϊκότερη αμοιβή (αυξημένη ωριαία χρέωση) ή/και ώρες ανταποδοτικής ανάπαυσης.

Υπάρχει ένας μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ωρών ανά ημέρα και ανά έτος ("ετήσια ποσόστωση") ανάλογα με τον τομέα δραστηριότητας, τη συλλογική σύμβαση της εταιρείας, τις συμφωνίες που διαπραγματεύονται μεταξύ εκπροσώπων των συνδικάτων και ομάδων εργοδοτών, τη συλλογική εταιρική σύμβαση, την επαγγελματική κλαδική σύμβαση. ..

Η εφαρμογή Planningify σάς επιτρέπει να υπολογίσετε τον αριθμό των ωρών υπερωρίας που εργάζεστε ανά εβδομάδα ή δεκαπενθήμερο και να εμφανίζετε τον συνολικό αριθμό ανά μήνα και έτος. Ο υπολογισμός γίνεται με αυτόματη σύγκριση του αριθμού των ωρών εργασίας με τις βασικές ώρες. Οι υπολογισμένες ώρες μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη (για παράδειγμα, για να μην ληφθούν υπόψη ορισμένες ημέρες αναρρωτικής άδειας) ή για τη διαχείριση ενός μετρητή "διαμόρφωσης".

Για παράδειγμα: «Με πληρώνουν 12 ευρώ την ώρα, έχω εβδομαδιαίο συμβόλαιο 35 ωρών και έχω εργαστεί 42 ώρες, άρα έχω 7 υπερωρίες αυξημένες κατά 50%, άρα πρέπει να λάβω 420 ευρώ μεικτά + 42 ευρώ επιπλέον για την εβδομάδα."


Εφαρμογή του υπολογισμού των υπερωριών

Παράδειγμα ρύθμισης του υπολογισμού για μια εργασία 35 ωρών. Οι δυνατότητες που παρουσιάζονται εδώ είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες (επίσης δωρεάν έκδοση).

Αυτό περιλαμβάνει την επιλογή σταθερών ωρών για κάθε ημέρα (παράδειγμα 8:00 π.μ. έως 3:00 μ.μ. από Δευτέρα έως Παρασκευή), αλλά μην ανησυχείτε εάν έχετε μεταβλητές ημέρες ή ώρες, επειδή η συνολική διάρκεια που λαμβάνεται υπόψη θα είναι πάντα "Συνολική εβδομάδα / δεκαπενθήμερο» και όχι το ημερήσιο σύνολο.

 1. Μεταβείτε στο "Μενού" > "Μοντέλα" > "Δημιουργώ"
  1. Επιλέξτε έναν τίτλο, για παράδειγμα "35ωρη εβδομάδα"
  2. Επιλέξτε "Ώρα άφιξης" = 09:00 και "Ώρα αναχώρησης" = "16:00" από Δευτέρα έως Παρασκευή
  3. Επικύρωση
 2. Μεταβείτε στο "Μενού" > "Πρόγραμμα" > "Επιλογές"
  1. Ενεργοποιήστε την επιλογή "Υπερωρίες"
  2. Υποβολή αλλαγών
 3. Μεταβείτε στο "Μενού" > "Πρόγραμμα"
  1. Εισαγάγετε τις ώρες εργασίας σας (ως συνήθως)
  2. Στο τέλος κάθε εβδομάδας, κάντε κλικ στο κουμπί "Ενέργειες" (επάνω δεξιά)
  3. Στο μενού, κάντε κλικ στο "Υπολογισμός υπερωριών" και μετά στο "35ωρη εβδομάδα"
  4. Η εφαρμογή υπολογίζει τον αριθμό των ωρών ανά ημέρα/εβδομάδα (μπορεί να τροποποιήσει τις υπολογισμένες ώρες, ακόμη και να έχει αρνητικές ώρες)
  5. Επικύρωση
 4. Ο αριθμός των υπερωριών εμφανίζεται στο Πρόγραμμα, καθώς και σε όλες τις αναφορές (εβδομάδα, μήνας, έτος)


Υπολογισμός μισθού και ωρών ανάκτησης

Τα χαρακτηριστικά που εμφανίζονται παραπάνω απαιτούν την πλήρη έκδοση (με συνδρομή). Η υλοποίηση είναι απλή και προσβάσιμη στις επιλογές σχεδιασμού (βλ. "Υπολογιζόμενες στήλες"), τα αποτελέσματα είναι στη συνέχεια ορατά στις αναφορές "με σχόλια". Να μερικά παραδείγματα.

1. Μηνιαίος μισθός (μισθός 12,34 €/ώρα) με 50% αύξηση για υπερωρίες.

 • Τίτλος: "Μισθός" ή "Μισθός"
 • Τύπος / Μορφή εμφάνισης: "Αριθμός –> 02:30"
 • Τύπος τύπου: "Σύνολο"
 • Αναφορές:
  • Εβδομάδα / Ημέρες: Όχι
  • Μήνες / Ημέρες: Ναι
  • Έτος / Μήνας: Ναι
 • Τύπος:12.34 * ( (#DURATION# – #OVERTIME#) / 60 + (#OVERTIME# / 60 * 1.5)

Με 40 ώρες εργασίας, θα είχατε 35 ώρες πληρωμένες 431,90 € + 92,55 € αυξημένες = 524,45 € συνολικά.

 

2. Μπόνους σε ώρες αποκατάστασης

 • Τίτλος: "Ανάκτηση"
 • Τύπος / Μορφή εμφάνισης: "Αριθμός –> 02:30"
 • Τύπος τύπου: "Σύνολο"
 • Αναφορές:
  • Εβδομάδα / Ημέρες: Όχι
  • Μήνες / Ημέρες: Ναι
  • Έτος / Μήνας: Ναι
 • Τύπος:#OVERTIME# * 1.5

Με 10 επιπλέον ώρες, θα έχετε 15 ώρες ανάκτησης/διαμόρφωσης.


Για να προχωρήσετε περαιτέρω

Η εφαρμογή Planningify είναι εύκολη στη χρήση, αλλά επιτρέπει πολλές τροποποιήσεις και πολύπλοκες προσαρμογές (προσαρμοσμένοι τύποι υπολογισμού). Παραδείγματα τύπων παρουσιάζονται στην εφαρμογή, αλλά σας συμβουλεύουμε ανεπιφύλακτα να εγγραφείτε στην Ομάδα Υποστήριξης του Facebook, θα μπορείτε να επικοινωνείτε με άλλους χρήστες και να μοιράζεστε τις ιδέες και τους τύπους σας! Έχουμε επίσης μια ομάδα Reedit και Discord.