Beregn overtid og bonustimer

17/07/2022

Opplæring: Hvordan beregne overtid automatisk med Planningify-appen, pluss overtid og kompensasjon.


Overtid og økte timer

Overtid er den arbeidstimen som utføres på forespørsel fra arbeidsgiver, og som overstiger det timetallet som er fastsatt i arbeidstakers kontrakt. Disse overtidstimene økes generelt og gir rett til en gunstigere godtgjørelse (økt timepris) og/eller timer med kompenserende hvile.

Det er maksimalt tillat antall timer per dag og per år («årskontingent») avhengig av aktivitetssektor, bedriftens tariffavtale, avtaler som er fremforhandlet mellom tillitsvalgte og arbeidsgivergrupper, tariffavtale for bedrifter, faglig bransjeavtale. ..

Med Planningify-appen kan du beregne antall overtidstimer per uke, eller fjorten dager, og vise det totale antallet per måned og år. Beregningen gjøres ved automatisk å sammenligne antall arbeidede timer med basistimene. De beregnede timene kan endres av brukeren (for eksempel for å ikke ta hensyn til enkelte dager med sykefravær), eller for å administrere en «modulasjons»-teller.

For eksempel: «Jeg får 12 euro per time, jeg har en 35-timers ukentlig kontrakt, og jeg har jobbet 42 timer, så jeg har 7 overtidstimer økt med 50 %, så jeg må motta 420 euro brutto + 42 euro ekstra for uken.»


Implementering av beregning av overtid

Eksempel på oppsett av regnestykket for en 35-timers jobb. Funksjonene som presenteres her er tilgjengelige for alle brukere (gratisversjon også).

Dette innebærer å velge faste tider for hver dag (f.eks. 08.00 til 15.00 mandag til fredag), men ikke bekymre deg hvis du har variable dager eller tider fordi den totale varigheten tatt i betraktning alltid vil være «Total uke / fjorten dager» og ikke den daglige summen.

 1. Gå til «Meny» > «Modeller» > «Skape»
  1. Velg en tittel, for eksempel «35-timers uke»
  2. Velg «Ankomsttid» = 09:00 og «Avgangstid» = «16:00» fra mandag til fredag
  3. Valider
 2. Gå til «Meny» > «Tidsplan» > «Alternativer»
  1. Aktiver «Overtid»-alternativet
  2. Bekreft endringer
 3. Gå til «Meny» > «Rute»
  1. Skriv inn arbeidstimer (som vanlig)
  2. På slutten av hver uke klikker du på «Handlinger»-knappen (øverst til høyre)
  3. I menyen klikker du på «Beregn overtid» og deretter «35-timers uke»
  4. Appen beregner antall timer per dag/uke (mulig å endre de beregnede timene, og til og med ha negative timer)
  5. Valider
 4. Antall overtidstimer vises i timeplanen, og også i alle rapporter (uke, måned, år)


Beregning av lønn og restitusjonstimer

Funksjonene vist ovenfor krever fullversjonen (med abonnement). Gjennomføringen er enkel og tilgjengelig i planleggingsmulighetene (se «Beregnede kolonner»), resultatene er da synlige i rapportene «med kommentarer». Her er noen eksempler.

1. Månedslønn (lønn på €12,34/time) med 50 % økning for overtid.

 • Tittel: «Lønn» eller «Lønn»
 • Visningstype / -format: «Nummer –> 02:30»
 • Formeltype: «Totalt»
 • Rapporter:
  • Uke/dager: Nei
  • Måneder/dager: Ja
  • År/måned: Ja
 • Formel:12.34 * ( (#DURATION# – #OVERTIME#) / 60 + (#OVERTIME# / 60 * 1.5)

Med 40 timer jobbet, ville du ha 35 timer betalt €431,90 + €92,55 økt = €524,45 totalt.

 

2. Bonus i restitusjonstimer

 • Tittel: «Gjenoppretting»
 • Visningstype / -format: «Nummer –> 02:30»
 • Formeltype: «Totalt»
 • Rapporter:
  • Uke/dager: Nei
  • Måneder/dager: Ja
  • År/måned: Ja
 • Formel:#OVERTIME# * 1.5

Med 10 ekstra timer vil du ha 15 timer med restitusjon/modulering.


For å komme videre

Planningify-appen er enkel å bruke, men tillater mange modifikasjoner og komplekse tilpasninger (egendefinerte beregningsformler). Eksempler på formler er presentert i applikasjonen, men vi anbefaler deg sterkt å bli med i vår Facebook-støttegruppe, du vil kunne kommunisere med andre brukere og dele dine ideer og formler! Vi har også en Reedit og Discord-gruppe.