Cách đồng bộ hóa Planningify với nhiều điện thoại, máy tính bảng và lịch

15/03/2021

Dữ liệu và giờ làm việc do người dùng nhập được lưu trữ cục bộ trên thiết bị của người dùng và do đó, theo mặc định không thể truy cập qua Internet cũng như trên điện thoại thông minh và máy tính khác.

Planningify® tất nhiên tương thích với các dịch vụ bên ngoài và rất dễ sử dụng ứng dụng trên một số thiết bị khác nhau, đây là các giải pháp khác nhau.

1. Đồng bộ hóa với Dropbox
Cần có tài khoản Dropbox miễn phí, phải sử dụng cùng một email trên tất cả các thiết bị. Bạn nên có phiên bản ứng dụng gần đây trên mỗi thiết bị vì các tính năng mới thường xuyên được cung cấp.

Các bước thực hiện:
– Trên thiết bị thứ nhất: Nhấp vào “Lưu vào Dropbox” trên trang đầu tiên của lịch trình.
– Sau đó, trên từng thiết bị khác: Nhấp vào “Tải lên từ Dropbox”.
– Sau đó, bạn phải lặp lại thao tác tương tự (“Tải”, sửa đổi thời gian, “Lưu”) mỗi khi thiết bị được thay đổi.

Bảo mật đã được thực hiện để tránh lỗi người dùng, tránh thay thế bản sao lưu gần đây bằng bản sao lưu cũ hơn.

2. Chuyển tệp hoặc email
Cũng có thể xuất dữ liệu ở định dạng CSV, qua e-mail (từ các tùy chọn lịch trình).

Trên Android, PC và Windows 10, bạn cũng có thể xuất và nhập bản sao lưu vào Google Drive, vào thẻ SD hoặc bất kỳ “Hệ thống tệp” tương thích nào.

3. Tự động đồng bộ hóa từng lịch biểu với bất kỳ “Lịch” nào và đặt chúng ở chế độ chỉ đọc từ xa
Mỗi Lịch biểu có thể được liên kết với “Lịch” và “Sự kiện lịch” sẽ được tạo tự động cho mỗi lần nhập. Đồng bộ hóa hiện không tương thích với phiên bản Win10. Cần có phiên bản đầy đủ của ứng dụng và quản lý e-mail phần mềm phải được cài đặt, chẳng hạn như “Thư” hoặc “Gmail.” Chỉ cần chuyển đến tùy chọn lập kế hoạch, sau đó nhấp vào liên kết bên dưới “Lịch.” Mỗi lịch phải được liên kết với một lịch biểu duy nhất.

Sự kiện luôn được tạo bởi Planningify và không thể nhập các thay đổi được thực hiện trực tiếp vào ứng dụng lịch. Nhưng có thể cấp quyền truy cập (chỉ đọc) cho người khác. Để tìm hiểu thêm, chỉ cần tìm kiếm các cụm từ sau trên bất kỳ công cụ tìm kiếm nào:
– Cách chia sẻ lịch iCloud
– Cách chia sẻ lịch Google