Hvordan beregne fjorten dager arbeidstid

31/05/2021

Siden 2016 har vår Planningify-app gjort det mulig å beregne timer og lønn for hovedarbeidssyklusene: ukentlig, månedlig og årlig. Noen yrker bruker imidlertid forskjellige systemer, for eksempel to uker for ambulansepersonell.

Flere medlemmer av Facebook-gruppen «Ambulances de France» ba om å kunne legge inn arbeidstid etter to ukers periode, for automatisk å kunne beregne effektiv arbeidstid, inntekt og lønn, antall nattimer, modulering av antall timer og kvoter (IDAJ, godtgjørelse for å overskride den daglige amplituden).

Denne forespørselen er tatt i betraktning, og Planningify (iOS, Android og Windows 10) administrerer nå fullføringen av ukentlige tidsplaner, siden juni 2021, fra versjon 8.12.1. Alternativet er bare tilgjengelig i fullversjonen, og må være aktivert i tidsplanalternativene.

Når den er aktivert, vises tidsinnføringsskjermen fjorten dager i stedet for syv, og alle beregninger i «Uke» -rapporten vil bli utført over to uker.

 

Hvordan aktiverer du Fortnight-alternativet?

  • Klikk på Planlegging
  • Klikk på Meny og deretter Alternativer
  • Ukentlig ledelse, velg «2 uker»
  • Klikk på Rediger

Hvordan ser du resultatene?

  • Klikk på Meny, Rapporter og deretter «Uke»
  • Totalen viser nå totalen over 2 uker