Com es calcula l’horari laboral de la Quinzena

31/05/2021

Des de 2016, la nostra aplicació Planningify ha permès calcular les hores i sous dels principals cicles de treball: setmanals, mensuals i anuals. No obstant això, algunes professions utilitzen sistemes diferents, com ara la quinzena de paramèdics.

Diversos membres del grup de Facebook “Ambulàncies de França” van demanar poder introduir el seu horari laboral per un període de dues setmanes, per tal de poder calcular automàticament el seu temps de treball efectiu, els seus ingressos i salaris, el nombre d’hores nocturnes, modulació del nombre d’hores i assignacions (IDAJ, quantitat per excedir l’amplitud diària).

Aquesta sol·licitud s’ha tingut en compte i Planningify (iOS, Android i Windows 10) ara gestiona completament l’entrada d’horaris setmanals, des del juny del 2021, a partir de la versió 8.12.1. L’opció només està disponible a la versió completa i s’ha d’activar a les opcions de programació.

Quan estigui activada, la pantalla d’entrada d’hora mostrarà catorze dies en lloc de set i tots els càlculs de l’informe “Setmana” es realitzaran durant dues setmanes.

Com s’activa l’opció Quincena?

  • Feu clic a la planificació
  • Feu clic a Menú i després a Opcions
  • Gestió setmanal, trieu “2 setmanes”
  • Feu clic a Edita

 

Com es poden veure els resultats?

  • Feu clic a Menú, Informes i, a continuació, a “Setmana”
  • El total ara mostra el total durant dues setmanes