Jednoducho vyplňte nadčasy a vypočítajte plat pomocou Planningify

02/09/2023

Jednoducho zadajte nadčasy a vypočítajte mzdu pomocou Planningify

Riadenie pracovného času, zadávanie nadčasov a výpočet mzdy môžu byť pre zamestnancov zložité a časovo náročné úlohy. Našťastie existujú inovatívne riešenia, ktoré túto úlohu uľahčia. V tomto článku si ukážeme, ako môže aplikácia „Planningify“ zjednodušiť zadávanie nadčasov a výpočet mzdy, čím vám ušetrí čas a zníži potenciálne chyby.

Prečo je vstup nadčas dôležitý
Presné zaznamenávanie nadčasov je kľúčové pre zabezpečenie spravodlivého odmeňovania pracovníkov. Je to nevyhnutné aj pre zamestnávateľov, pretože zabezpečuje, aby dodržiavali zákony o pracovnej dobe a pracovné predpisy.

Zadanie nadčasu
Planningify ponúka kompletné riešenie pre riadenie pracovného času vrátane evidencie nadčasov. Aplikácia môže tento proces zjednodušiť takto:

  1. Jednoduché zaznamenávanie pracovného času: Zadajte svoj bežný pracovný čas a pracovný čas nadčas priamo v aplikácii. Už nie je potrebné manuálne vypĺňať časové výkazy, čím šetríte papier a je to dobré ekologické gesto pre planétu!
  2. Automatický výpočet nadčasov: Planningify automaticky vypočítava nadčasy na základe zvyčajných rozvrhov (* iba v plnej verzii). To zaisťuje, že budete správne zaplatené za skutočne odpracované nadčasové hodiny vrátane zvýšených hodinových sadzieb!
  3. V prípade potreby (ak máte v telefóne nakonfigurovanú tlačiareň), môžete svoj časový výkaz exportovať vo formáte PDF alebo ho dokonca vytlačiť.

Zjednodušený výpočet miezd
Okrem zadávania nadčasov aplikácia zjednodušuje aj výpočet konečnej mzdy.
Aplikácia je schopná (plná verzia) vypočítať vašu mzdu pomocou kalkulačných vzorcov typu Excel, množstvo príkladov je uvedených v aplikácii a v používateľskej príručke.

V súhrne možno povedať, že aplikácia „Planningify“ zjednodušuje zadávanie nadčasov a výpočet mzdy, z čoho profitujú zamestnanci, ba dokonca môžu byť prínosom aj pre zamestnávateľov, ak ich zamestnanci využívajú aplikáciu a posielajú im svoj pracovný výkaz (e-mailom, schránkou, resp. cez iOS alebo zdieľanie Kalendára Google).

Pomocou tohto riešenia môžete ušetriť čas, znížiť počet chýb a zaistiť spravodlivé zaplatenie.

Stiahnite si aplikáciu priamo z App Store a Google Play.